Collecting & Spending of Event 10

Thu chi trong Chương Trinh Tình Thương 10
Revenues and expenditures in Compassion Show 10

Thu – Revenues :

Phần I: Thu của chương trình tình thương 10 :

Thu 2012                  Tồn quỹ cuối 2011

Chuyển tồn quỹ của HELP từ Ottawa Canada về Việt Nam                            9,000 CAD

Danh sách ân nhân ủng hộ – Donor list                                                                 4,330 CAD
(xem trong phần ân nhân)                                                                                     880 USD
232,200,000 VNĐ

Tiền bán vé đến ngày 7/7/2012                                                                           11,000,000 VNĐ
——————–
350, 445,000 VNĐ

(4,330 CAD x 20500 VNĐ và 880 USD x 21000 VNĐ   là 107,245,000 VNĐ)

Phần II: Thu của chương trình pianist got talent :

Tiền ủng hộ chương trình Pianist Got Talent                                                39,600,000 VNĐ
Giải thưởng pianist got talent do ông Nguyễn Quốc Mỹ ủng hộ                 6,000,000 VNĐ
——————
Thu của chương trình pianist got talent :  45,600,000 VNĐ

Tổng Thu phần I và phần II :     396,045,000 VNĐ

Chi – Expenditures:

Phần I: Kinh phí chi cho chương trình tình thương 10 :

Tiền thuê Rạp Hát Bến Thành                                                                 25.000.000  VNĐ
Tiền hợp đồng Cty biểu diễn Phương Nam                                           100,000,000  VNĐ
Trang trí fond của sân khấu                                                                     2,700,000  VNĐ
In Băng rôn quảng cáo 12 tấm màu (70 m2)                                       2,122,000  VNĐ
In 2000 posters màu khổ giấy A 4                                                          2,400,000  VNĐ
In 1000 vé, 150 thiệp mời danh dự                                                          1,138,000  VNĐ
Đưa tin trên VNEXPRESS, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ, Công An, Truyền Hình HTV2                3,000,000  VNĐ
Thuê 3 xe bus chở 60 gia đình bệnh nhân Phong từ Bình Dương tới Rạp Bến Thành  10,000,000 VNĐ
Thuê 2 xe lam chở hội người tàn tật Hóc Môn đến Rạp Bến Thành          1,200,000 VNĐ
Lệ phí cấp giấy phép của sở Thông Tin Văn Hoá thành phố                      3,000,000 VNĐ
Bồi dưỡng nhân viên rạp hát treo băng rôn                                                   250,000  VNĐ
————————
Dư chi cho chương trình tình thương 10 :         150,810,000 VNĐ

Phần II: Kinh phí cho chương trình pianist got talent

Quay Video DVD từ 18 giờ đến 19 giờ 30 ( 2 camera phối hợp )               3,500,000 VNĐ
Chụp hình, thời gian từ 18 giờ đến 19 giờ 30                                                 1,000,000 VNĐ
Thuê đàn Yamaha Grand Piano                                                                       4,000,000 VNĐ
Thuê 8 micro ascoutic xử dụng cho đàn Piano và hợp tấu guitar           700,000 VNĐ
2 giải nhất :  2,000,000 x2                                                                                 4,000,000 VNĐ
2 giải nhì : 1,000,000 x2                                                                                     2,000,000 VNĐ
Tiền bồi dưỡng em  Quốc Đạt biểu diễn piano                                               1,000,000 VNĐ
Tiên bồi dưỡng em Tiến Lộc biểu diễn piano                                                  500,000 VNĐ
Tiền bồi dưỡng 2 giám khảo chấm thi Piano                                                 1,000,000 VNĐ
Mua quà lưu niệm cho học sinh piano                                                             886,000 VNĐ

Dự chi cho chương trình pianist got talent :                                                 18,586,000 VNĐ
Tổng chi phần I và phần II :                                                                               169,396,000  VNĐ

                                                                                             Tổng lợi nhuận:         226,649,000 VNĐ

Chi 117 xuất học bổng x 1 triệu VNĐ/xuất                                                       117,000,000  VNĐ

Tổng Số Dư:              109,649,000 VNĐ

Tồn quỹ tính đến ngày 22/07/2012 (sau khi các ân nhân đã hoàn tất việc chuyển tiền ủng hộ cho chúng tôi ):

Tiền quỹ từ Canada chuyển về Việt Nam 9000 CAD x 20500 VNĐ    =  184,500,000 VNĐ
Tiền thặng dư trong trương trình Tình Thương 10                                =  109,649,000 VNĐ
Tổng cộng                          =  294,149,000 VNĐ

Số tiền tồn quỹ trên được gửi vào sổ tiết kiệm định kỳ của Ngân Hàng Sacombank để tạo tiền lãi cho quỹ Hội Đất Việt.
Tp, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2012
Hội Trưởng Hội Đất Việt                                                                                              Phụ Trách Kế Toán

Nguyễn Quốc Mỹ                                                                                                        Phạm Thanh Hòa

Ghi chú:
Chúng tôi dự kiến chương trình của Đất Việt năm tới 2012 – 2013
– Học bổng cho Hè 2013.
– Tạo một cơ sở kinh doanh để gây quỹ cho Hội
– Xây dựng Làng Tình Thương Đất Việt. Làng Tình Thương Đất Việt được xây dựng để tiếp nhận các trẻ em mồ côi, người tàn tật không nơi nương tựa, người già neo đơn…. chúng tôi sẽ tạo công ăn việc làm cho những người này để họ tự sinh sống.

Collecting & Spending of Event 11
Donor List of Event 10

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *