COMPASSION EVENT 18 – 2020

Dear friends,

Tổ chức từ thiện Đất Việt do ông Nguyễn Quốc Mỹ thành lập từ năm 1998 nhằm hỗ trợ học bổng cho trẻ em là con của những người khuyết tật, nhất là những bệnh nhân phong nhằm giúp các em có nền giáo dục tốt và có cơ hội phát triển. Sau 22 năm hoạt động, Tổ chức từ thiện Đất Việt đã hỗ trợ 60 trẻ em vào năm 1998 và số lượng tăng dần cho đến 220 vào năm 2020, trong đó, có khoảng trên110 em đã tốt nghiệp ra trường và có cuộc sống tốt hơn. Vào thời điểm cuối năm học 2019-2020, tổ chức Đất Việt đang hỗ trợ 220 trẻ em.

 

Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO (viết tắt saigonchildren) là một tổ chức phi chính phủ được đăng ký tại Anh và chỉ hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ năm 1992. Saigonchildren thực hiện bốn chương trình:

 

 1. Chương trình Học bổng Phát triển Trẻ em: Hỗ trợ các gói học bổng cho trẻ bao gồm học phí, sách, vở, đồng phục, hỗ trợ khẩn cấp như xe đạp, mắt kính, điều trị y tế, và hỗ trợ tham vấn;
 2. Chương trình Xây dựng trường học và Môi trường Học đường: Xây dựng mới hoặc sửa chữa các trường Mẫu giáo và Tiểu học đã xuống cấp ở các vùng nông thôn;
 3. Chương trình Đào tạo Nghề và Kỹ năng: Hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia các khóa tiếng Anh, Vi tính, tập huấn Kỹ năng mềm/Kỹ năng Sống, đào tạo nghề ngắn hạn, và các hoạt động xã hội;
 4. Chương trình Giáo dục Đặc biệt: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt cho tổ chức đơn vị làm việc với trẻ em khuyết tật, nhất là trẻ em tự kỷ.

 

 

Đầu tháng 6/2020, tổ chức saigonchildren nhận được email từ Ông Jean-Marc Mignot – là tình nguyện viên gây quĩ của Tổ chức Từ thiện Đất Việt kêu gọi saigonchildren tiếp nhận 203 trẻ em ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận, mà Tổ chức Từ thiện Đất Việt đang hỗ trợ học bổng vì lí do Mr Nguyen Quôc Mỹ hội trưởng hội Đất Việt phải nghỉ vì tình trạng sức khỏe sau khi bị tai biến mạch máu não năm 2017 . Xét thấy trẻ em mà Tổ chức Từ thiện Đất Việt đang hỗ trợ có hoàn cảnh rất khó khăn và các em cần được giúp đỡ để có thể tiếp tục đi học để có sự khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống, saigonchildren đã cân nhắc tình hình tài chính của tổ chức và đã tiến hành tìm hiểu, thảo luận với Tổ chức Từ thiện Đất Việt.

 

Biên bản ghi nhớ này nhằm thể hiện những nội dung mà saigonchildren (sau đây gọi là Bên A) và Tổ chức Từ thiện Đất Việt (sau đây gọi là Bên B) đã thảo luận và thống nhất như sau:

 

 

Trách nhiệm của hai bên

Bên A:

 • Đồng ý tiếp nhận 203 trẻ em (theo danh sách mà Bên B cung cấp) vào Chương trình Học bổng Phát triển Trẻ em và hỗ trợ học bổng cho các em bắt đầu từ năm học 2020-2021;
 • Đối với năm học 2020-2021, Bên A cung cấp gói học bổng cho các em theo định mức mà Bên B đã hỗ trợ. Bắt đầu từ năm học 2021-2022 trở đi, Bên A sẽ cung cấp gói học bổng cho các em theo định mức của Chương trình Học bổng Phát triển Trẻ em. Cụ thể như sau:

Năm học 2020-2021

Định mức/năm học (VNĐ)

Học bổng tiểu học

1,000,000

Học bổng trung học cơ sở

2,000,000

Học bổng trung học phổ thông

4,000,000

Học bổng đại học

5,500,000

 

Năm học 2021-2022 trở đi

Định mức/ năm học (VNĐ)

Kinh phí chuyển cho gia đình trẻ[1]

Kinh phí saigonchildren trực tiếp chi[2]

Học bổng tiểu học

2,140,000

1,910,000

230,000

Học bổng trung học cơ sở

3,910,000

2,710,000

1,200,000

Học bổng trung học phổ thông

3,910,000

3,710,000

200,000

Học bổng đại học

8,854,000

7,600,000

1,254,000

 

 • Thiết kế Mẫu Đơn xin hỗ trợ học bổng của tổ chức saigonchildrenPhiếu Thu thập thông tin; Gửi mẫu đơn và phiếu này cho Bên B trước ngày 10 tháng 7 năm 2020 để Bên B đưa cho phụ huynh cũng như hướng dẫn họ làm mẫu đơn và điền phiếu thông tin trước khi cuộc họp phụ huynh được tổ chức vào tháng 10 năm 2020.
 • Tiếp nhận kết quả học tập năm học 2019-2020 của trẻ em do Bên B thu thập;
 • Tiếp nhận tất cả hồ sơ cá nhân của trẻ em mà Bên B đã lưu giữ từ trước đến nay;
 • Đẩy mạnh việc trao học bổng thông qua hình thức chuyển khoản, chỉ trao học bổng bằng tiền mặt cho phụ huynh trẻ trong trường hợp phụ huynh không thể mở tài khoản ngân hàng (ví dụ phụ huynh khiếm thị).
 • Tổ chức buổi gặp gỡ với phụ huynh và trẻ em vào tháng 10 năm 2020 để chia sẻ thông tin về tổ chức cũng như trao học bổng của năm học 2020-2021.
 • Tìm kiếm sự giúp đỡ của Bên B (kinh nghiệm, thông tin, v.v) khi gặp khó khăn trong quá trình hỗ trợ trẻ.
 • Tiếp nhận phần kinh phí còn lại của Bên B sau khi năm học 2019-2020 kết thúc là 16,209,704 đồng và phần kinh phí mà Bên B đã gây quĩ được cho năm học 2020-2021 là 424,164,046 đồng;
 • Tiếp nhận danh sách nhà tài trợ của Bên B và gửi báo cáo cho nhà tài trợ sau khi năm học 2020-2021 kết thúc.

 

Bên B:

 • Bàn giao cho Bên A danh sách 203 trẻ đang nhận hỗ trợ học bổng của Bên B.
 • Thông báo cho tất cả phụ huynh và trẻ về việc Bên A tiếp nhận việc hỗ trợ học bổng bắt đầu từ năm học 2020-2021.
 • Thu thập kết quả học tập năm học 2019-2020 của tất cả trẻ em và gửi cho Bên A càng sớm càng tốt.
 • Gửi phụ huynh hoặc trẻ Mẫu Đơn xin hỗ trợ học bổng của tổ chức saigonchildrenPhiếu Thu thập thông tin cũng như hướng dẫn họ làm mẫu đơn và điền phiếu thông tin trước khi cuộc họp phụ huynh được tổ chức vào tháng 10 năm 2020.
 • Chuyển giao cho Bên A tất cả hồ sơ cá nhân của trẻ em mà Bên B đã lưu giữ từ trước đến nay.
 • Hỗ trợ Bên A trong việc tổ chức buổi gặp gỡ với phụ huynh và trẻ em vào tháng 10 năm 2020.
 • Giúp đỡ Bên A (kinh nghiệm, thông tin, v.v) khi Bên A gặp khó khăn trong quá trình hỗ trợ trẻ.
 • Chuyển giao cho Bên A phần kinh phí còn lại của Bên B sau khi năm học 2019-2020 kết thúc là 16,209,704 đồng và phần kinh phí mà Bên B đã gây quĩ được cho năm học 2020-2021 là 424,164,046 đồng. Như vậy DVC sẽ chuyển cho Saigon Children tổng số tiền là 440,373,570 VN đồng
 • Gửi cho Bên A danh sách các nhà tài trợ và thông tin liên lạc để Bên A gửi báo cáo cho nhà tài trợ sau khi năm học 2020-2021 kết thúc.

 

THỜI HẠN KẾT THÚC:

Biên bản Ghi nhớ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 đến ngày … tháng … năm ….

Biên bản Ghi nhớ này được in làm hai bản bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, …/…/ 2020

 

 

 

 

 

 

Damien Roberts

Giám đốc Saigon Children’s Charity

Tp. Hồ Chí Minh, …/…/ 2020

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Quốc Mỹ

 

[1] Kinh phí này bao gồm tiền học phí, đồng phục, sách, bảo hiểm thân thể

[2] Kinh phí này bao gồm tiền vở, tiền tập huấn kỹ năng mềm