COMPASSION EVENT 11 – 2013

Compassion Event 11 – 25/8/2013 – Ben Thanh Theater in HCMC Vietnam

 

Hội người phong Bến Sắn tỉnh Bình Dương

 

Hội người khuyết tật, khiếm thị Tp. Hồ Chí Minh, Binh Dương, Bến Tre, Tiền Giang

 

 

Chương trình phụ diễn văn nghệ Tình Thương 11

Hợp xướng Trường ca Hòn Vọng Phu 1,2,3 của Lê Thương – liên ca đoàn Hồn Việt + GX Thanh Đa + GX Bùi Phát    Hợp tấu Guitar – Học sinh Trung Tâm  Anh Khoa Music