AID PROGRAMS

Here are some pictures of handicapped people and leprosy patients. (see more at photo category)

Aid  for the handicapped people who suffer disabilities.

 

Thanh Binh Leprosy Camp

 Orphanage for Handicapped in Kontum, Vietnam

 

Orphanage for Handicapped in Long Binh, Vietnam

 

Wheelchairs for Handicapped People  

 


SURGERY PROGRAMS

Surgery programs for handicapped people in Viet Nam from 1998 to 2010.


Danh Sách Học Bổng 2012, gia đình bênh nhân phong

Danh sách học bổng 2012, ảnh của các gia đình bệnh nhân phong, Bình Dương, Đồng Nai


Danh Sách Học Bổng 2012, gia đình tàn tật

Danh sách học bổng 2012, hình ảnh của các gia đình tàn tật tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre.


Danh Sách Học Bổng 2012, gia đình Khiếm Thị

Danh sách học bổng 2012 , hình ảnh của các gia đình khiếm thị ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.


Hình Ảnh Hoạt Động Gây Quỹ tại Canada

Hình ảnh hoạt động gây quỹ tại Canada từ năm 1998 đến 2010


Hình Ảnh Phát Học Bổng từ năm 1998 đến năm 2010

Hình ảnh phát học bổng tại Tòa Tổng Lãnh Sự Canada TP. Hồ Chí Minh


Hình Ảnh Giải Phẫu từ năm 1998 đến năm 2010

Hình ảnh giải phẫu chỉnh hình cho những người tàn tật thực hiện từ năm 1998 đến năm 2010


Hình Ảnh Bệnh Nhân phong Thanh Bình

Hình ảnh thăm viếng, tặng quà trại phong Thanh Bình Thủ Đức từ năm 1998 đến 2009, hiện nay Trại Phong Thanh Bình đã di dời về trại phong Bến Sắn tỉnh Bình Dương.


Hình Ảnh Gia Đình Tàn Tật

Hình ảnh gia đình bị tàn tật có con được trợ cấp học bổng từ năm 1998 đến nay.